Kontakt
E-mail  *
Telefonnummer  *
Firma/Kontaktperson  *

BørneCoach

Børnecoaching sætter fokus på barnets udvikling. Har jeres barn en uhensigtsmæssig adfærd, arbejder vi konstruktivt med at skabe en ny læring, der giver færdigheder, efter ”JEG KAN” – metoden.

”JEG KAN” er en løsningsfokuseret tilgang til at hjælpe barnet med at overvinde vanskeligheder, ved at det lærer nye færdigheder.

I børnecoachingen anvender vi både arbejdsbøger og et sjovt og engagerende computerspil, udviklet af Ben Furman. Barnet lærer gennem computerspillet at skabe nye positive succesoplevelser – og oplever derigennem at få en følelse af at JEG KAN.

I arbejdet med børnecoachingen er det også muligt at inddrage skolen, så læringen kan blive optimal for barnet.

I kan kontakte CoachYou uforpligtende for yderligere oplysninger.