Coaching

Hvad er coaching

Coaching er et værktøj, som kan bruges når du ønsker udvikling og forandring i dit liv. Coaching giver dig mulighed for at opnå større bevidsthed i forhold til de valg, du træffer.

Metoden bygger på etablering af et relations samarbejde mellem coachen og dig som fokusperson.

Det første Coaching møde varer typisk 1,5 time. Her defineres og afklares forløbets mål, forventninger, hyppighed og periode. Efterfølgende coaching varer op til 60 min.

Coaching er en struktureret proces, hvor Coachen ved, at lytte bidrager med observationer, udfordringer og spørgsmål. At blive stillet uforudsete spørgsmål og arbejde med tanke og handlemønstre, skaber større klarhed og vil naturligt give dine tankemønstre en bevægelse mod nye muligheder.

At åbne døren op for en løsningsfokuseret coach betyder, at du vælger at spejle dine forestillinger og overbevisninger i et menneske, som tror på, at der er en god hensigt med selv de negative vaner og mønstre, og at der ligger latente løsninger, muligheder og erfaringer gemt i dit liv; både i dine fortrængte erfaringer, i dine fremtidsønsker og i dit nuværende nu. 

At din coach arbejder relationspædagogisk betyder, at du bliver mødt af en empatisk professionel, som forstår, at enhver udfordring og forandring ubevidst aktiverer amygdalas forsvarsmekanismer i hjernen.
I et ligeværdigt samarbejde finder din relationspædagogisk coach frem til hvordan dine forsvarsmekanismer kan beroliges nok til, at du mere frit kan tage nye, modige og sunde beslutninger for dig selv.


At blive coachet er, at slippe fastholdelsen i de specifikke mønstre, der ikke har virket optimalt.
For derefter, at afprøve og gå nye
bæredygtige mønstre og handlingsstrategier imøde.
 


Løsningsfokuseret coaching er for dig der, der ønsker:

  • At fokuserer og prioritere dig selv nu.
  • At stimulerer vækst i tanke, hjerte og handling.
  • At være åben for at tænke kreativ omkring dine udfordringer.
  • At træffe ressourcestærke valg og få succes med dem.
  • At opleve ansvarlighed i dine beslutninger.
  • At handle dig ud af udfordringerne i dit liv.
  • At kende din rigdom, pomdus og gennemslagskraft.
  • At fokusere på at leve mere nærværende i dig selv.

Always be a first rate version of yourself,
instead of
a second rate version of sombody else