Referencer

Igennem flere år har JCI Danmark fokuseret på at støtte konkrete projekter
af høj kvalitet igennem konkret assistance.

JCI Danmark holdte Nationalkongres i Esbjerg oktober 2009
(se www.nk09.dk). Hvor Naima Halse Kirkefeldt blev inviteret til at
komme og fremlægge projektet BigKids. Efterfølgende blev BigKids
udvalgt af JCI Danmark.

JCI Danmark (www.jci.dk) er en national netværksorganisation der
fokuserer på personlig udvikling, internationalt arbejde og CSR
(virksomheders frivillige arbejde med at integrere sociale, etiske og
miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter). JCI Danmark er en del
af en global netværksorganisation med over 350.000 medlemmer fra 170
lande.

 

Ålborg Kommune

”At tale om overvægt kan være vældig problematisk, fordi det ofte er noget,
man forbinder med skyld og skam – Naima Halse Kirkefeldt forstår at tale
om overvægt på en måde så alle – overvægtige, normalvægtige, praktikere,
lægmand - kan forstå og ikke mindst genkende problematikkerne. Ingen
kan næppe sige sig fri for have laster og Naima har nogle vigtige pointer og
formår i daglige termer at tale give handleanvisninger, så man ikke er slave af
lasterne, men selv kan tage kontrol.”

Mette Borup Krogh v/Aalborg Kommune
Sundhed og Bæredygtig Udvikling